Với sự gia tăng của các phát minh mới trên thị trường, việc hiểu rõ tầm quan trọng của điện là rất quan trọng. Tìm hiểu ngay bây giờ khi bạn đọc nó tại đây tại Sino-vanlock. Tầm quan trọng của nó mà bạn cần biết như sau:

Điện là gì?

Dòng điện là dòng electron chạy trong mạch điện. Khi bạn có một dòng điện, bạn có điện. Điện là sự chuyển động của các electron. Electron là các hạt mang điện chạy trong dòng điện. Các êlectron trong dòng điện chạy qua dây dẫn trong mạch điện.

Dòng điện được đo bằng ampe. Ampe là đơn vị đo cường độ dòng điện chạy trong mạch điện. Đó là điện lượng chạy qua dây dẫn có cường độ một ampe trong một giây.

Có thể chia ampe thành hai loại: dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều. Dòng điện một chiều là dòng các electron đi theo một chiều, từ cực âm sang cực dương. Trong dòng điện xoay chiều, dòng electron chuyển động qua lại.

Các loại điện

chiều Dòng

điện một chiều là loại điện phổ biến nhất. Dòng electron trong dòng điện một chiều luôn có hướng. Các electron trong dòng điện một chiều chuyển động theo một chiều, từ cực âm sang cực dương. Dòng điện một chiều còn được gọi là DC.

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là loại điện thứ hai. 

Để minh họa cho dòng điện xoay chiều, bạn cần nhớ ổ cắm hai đầu trong nhà. Khi bạn cắm thiết bị, hai ngạnh sẽ chuyển động qua lại. Đây là dòng điện xoay chiều.

Dòng các êlectron trong dòng điện xoay chiều chuyển động qua lại. Các êlectron chuyển từ cực âm sang cực dương rồi trở lại cực âm. Các electron chuyển động theo một chu kỳ, một chiều rồi ngược lại theo chiều ngược lại. Đây là dòng điện xoay chiều.

Các loại điện: Dòng điện xoay chiều là loại điện thứ hai. Dòng các êlectron trong dòng điện xoay chiều chuyển động qua lại. Các êlectron chuyển từ cực âm sang cực dương rồi trở lại cực âm. Các electron chuyển động theo chu kỳ, theo một chiều rồi ngược lại theo chiều khác. Đây là dòng điện xoay chiều.

Khi có dòng điện xoay chiều, bạn có thể sử dụng các thiết bị điện trong ngôi nhà của mình. Bạn có thể sử dụng dòng điện xoay chiều để sạc điện thoại di động hoặc để sạc máy tính xách tay.

Điện hoạt động như thế nào?

Dòng điện là một dòng electron. Khi bạn cắm điện vào một thiết bị, các electron trong thiết bị sẽ chạy qua mạch. Các electron trong thiết bị sẽ chuyển từ cực âm sang cực dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.